HungThinh group ×
HungThinh

BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Bộ nhận diện thương hiệu là tập hợp những dấu hiệu nhận biết cá nhân của mỗi thương hiệu, thông qua bộ nhận diện khách hàng và đối tác sẽ thấy được cá tính, ước muốn.

Đăng ký ngay

 • THIẾT KẾ WEBSITE NHANH

  Gói 3 Ngày
 • THIẾT KẾ WEBSITE NHANH

  Gói 5 Ngày
 • THIẾT KẾ WEBSITE NHANH

  Gói 7 Ngày
 • THIẾT KẾ WEBSITE NHANH

  Gói 9 Ngày

dịch vụ của chúng tôi

Cung cấp các dịch vụ thiết kế nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp
 
 
 
 

GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI

Cung cấp các giải pháp toàn diện về thiết kế nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp

NGHIÊN CỨU THƯƠNG HIỆU

- Nghiên cứu khách hàng
- Nghiên cứu khách hàng mục tiêu
- Nghiên cứu đối thủ
- Nghiên cứu nội bộ - Phát triển định vị thương hiệu
- Xây dựng ý tưởng lớn của thương hiệu

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC

- Phân tích trải nghiệm thương hiệu
- Chiến lược khác biệt hóa
- Lộ trình tạo ra trải nghiệm thương hiệu riêng
- Hợp nhất chiến lược thương hiệu và chiến lược kinh doanh

THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU

- Đặt tên và thiết kế logo
- Slogan công ty
- Bộ nhận diện thương hiệu
- Hệ thống tài liệu Marketing ứng dụng

TƯ VẤN TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU

- Xây dựng chiến lược truyền thông
- Xây dựng ý tưởng truyền thông
- Xây dựng kế hoạch truyền thông
- Thực hiện kế hoạch truyền thông

QUY TRÌNH THIẾT KẾ CỦA CHÚNG TÔI

Cung cấp các bước chi tiết về thiết kế nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp

DỰ ÁN NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CỦA CHÚNG TÔI

Cung cấp các dự án tham khảo về thiết kế nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp